Yazılar

Samim SimerenHalbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylondandı o kadar