henüz insanlık doğa durumunda, herhangi bir devlet tasavvuru karmaşıklaşmamış dimağlarında yer etmemişken, bir araya gelme düşüncesi şekillenmemiş, güçlü olanın nefesi güçsüz olanın ensesinde belli belirsiz tedirginliklere sebep olmamışken, henüz hiçbir şiir yazılmamış, henüz hiçbir acı çekilmemişken, boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan alacağı hiçbir hak henüz vaki olmamışken, çıplak ayakların toprakta bıraktığı izler henüz rüzgârın süprüntüleriyle kapanmadan, bir kuş bile kanadını çırpmamış ve göğün derin boşluğunda bir mesafe kat etmemişken, gün geceden ayrılmadan beyaz iple siyah ip daha ayırt edilemezken, bir su bir pınardan çıkmadan, bir ırmak vücut bulmadan, bir yatağa akmadan, bir yatak sularını denize dökmemişken, anlam ve mana yerini bulmamışken, bir ses işitilmeden, kavranmamışken, henüz hiçbir el bir cismi tanımak için uzanmamış, bir parmak daha bir şeye temas etmemişken, bir can sıkıntısı bir kuytuda sıcağın ve soğuğun azametinden kaçıp sığınmamışken, bir baş bir omuza yatmamış, bir şarkı terennüm edilmemişken, bir acı bir hasret bir özlem bir aşk nedir bilinmemiş, bir damla gözyaşı göz pınarlarının yolunu tutmamışken daha, bir çift göz başka bir çift göze değmeden, o çarpıntı kalbin ritmini allak bullak etmemişken, uykular uyunmamış, bölünmemişken, en şiddetli kabuslar kan ter içinde bırakmamışken teni, nefes alışverişleri hızlanmamış soluk soluğa kalınmamışken, bir çivinin bir nalı bir nalın bir atı bir atın bir süvariyi bir süvarinin bir orduyu kurtaracağı savaşlara sebep olabilecek hiçbir ayrışmanın, anlaşmazlığın, mücadelenin olmadığı teklikte, bir çoğalmamışken, toprak henüz hiçbir filizin yeşermediği kuraklığındayken, ilk yağmur damlasının yeryüzüne ulaşmak için yola çıkacağı bulut göğe yerleştirilmemişken, henüz hiçbir eylem gerçekleşmemiş, hiçbir fikir düşünülmemişken, varlığın ve yokluğun endişesi insan zihninde yer kaplamıyorken, sebepler, tercihler henüz anlamını kavramadan, hiçbir tecrübe halen edinilmemişken, her şeyin en başında,

henüz hiçbir şey aslında olmamış ve her şey çoktan bitmemişken,
anlatamıyorum gerisini.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Cevap Yazın