Aysun E

Aysun E

Aysun E

Kanımıza ekmek doğrayanlara nasıl bir merhamet borcumuz olduğunu sarih bir şekilde idrak edebilmemiz için önce merhametin uğultusundan idrakimizi korumamız gerek. Merhametin uğultusu yani insaf muvazenesinde saf bir merhamet güdebilmek için mecburiyetten ve acımaktan arındırılmış bir merhametten bahsetmekle muhasebeye başlayabiliriz. adproeliumH. G. Ergin

Misafir Yazar

Aysun E

Aysun E

Misafir Yazar