bir buluşma yeridir şimdi hüzünlerimiz
bir enkaz seyridir bizi süzenlerimiz
şir pençesidir rû-yi sözlerimiz
zîr-i hakimiyettir aks-i gözlerimiz
ikbâl-i vatandır efkâr u âmâlimiz
seyfe makrun adlimiz kemâlimiz
evtâd ü cibâldir yerde kademimiz

cevher-i ferdimiz ah yok edilenimiz
çekilen zeminimiz nesîmimiz
okunur enînimiz fatma aliye’miz
kargışlı bir isyandı dile minnetimiz
vatan esbab ı cefamız mihnetimiz
bulgar elindedir silistremiz

haci hanmemedov kâmançada pirimiz
kûy-ı mahbûb u hüda’da niyazimiz
yıkanır kurnasında kirimiz
yere sürtülür cebînimiz
kanun diye kanun diye enînimiz

kurt kanunu ve şevînimiz
serâya indi pervînimiz
nailî, kande felah zabitimiz
hani eski vüs’atimiz
harb-i hâzırın ilk saatlerinde miyiz?

dalga dalga beyaz bir vüs’at ortasında
büsbütün yapayalnız, büsbütün cesur ve destânî miyiz?

döner attan düşmez kür şad dilimiz
gönlümüz pür iştiyak, fahrimiz
mecalimiz hayalimiz havlimiz

görmez ol kimse dü âlemde felâh ki sata
sahte takvâ vü salâh.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Cevap Yazın