Can bula cânânını
Bayram o bayram ola
Kul bula sultanını
Bayram o bayram ola

Hüzn-ü keder def ola
Dilde hicap ref ola
Cümle günah af ola
Bayram o bayram ola

Tevhid ede şevk ile
Hakkı seve şevk ile
Tasdik inerse dile
Bayram o bayram ola

Dildeki Rahman olur
Dertlere derman olur
Azade ferman olur
Bayram o bayram ola

Lütfi ya lütfü kerim
Erişe rahmü-rahim
Ber murad ede fehim
Bayram o bayram ola

Muhammed Lütfi Efendi (Alvarlı Efe)