Boşluk bu içimden dışıma taşan
Bilinmez bir güzergah , çıkmaz sokak
Yıllanmış acıları derinlerde bırakan
Gerilmiş çarmıha soluk beniz ağarmış şakak

Sille-i kaderse bu çektiğim ızdırap heyhat!
Himmet et dergahında kabulüm günah benim
Semaya uzanmış ellerde nice dilenen hayat
Sırlarına erişmek hikmeti gibi, elif lam mim’in.