Bükülmüş bel, hamal ipi sırtında izi
Mevsim meyvesi dolu tezgah
Bakıp da geçilir bol çeşit hem
Renk renk meyve sanki dalından
Alınmaz, baş öne düşer omuz ne yana

Çekirdeğinden tespih yapılan zeytin
Kara gözler, kara üzüm, kara baht
Kol kırılır yen içre düşer bir zaman
Basar yoksulluk ha babam, fil ile karınca
Onulmaz, baş öne düşer omuz ne yana

Toprağından höllük elenir vatan
Kara toprak, ak boyun, kınalı el
Tüfek çat, marş söyle meskenim dağlar
Örtülür mü üstümüze bir bayrak ki
Hilâli beyaz hem de aldan
Sarılmaz, baş öne düşer omuz ne yana