Girdi yapan

Geçmeyen geçmiş

Her bayram visâlinde dinmeyen o sızı. Nerede o eski bayramlar? Sâhi nerede o eski bayramlar? Hangi ara soyutladık kendimizi kendimizden? EnginVaroşsal ve vâroluşsal sancılarını dere kenarında türküler ile harmanlayan bir münzevi..

Dipsiz Kuyular

Mihrapta, cemaatin önünde hasta ineğini düşünen imam efendi gibi kıyamda aklımıza gelmedik yoktur. Geçim kaygısı, karantina süreci, hastalık korkusu, yapılacak işler, gelmeyen alacaklar, ödenmesi gereken borçlar, çocukların sınav maratonu ve daha nicesi. EnginVaroşsal ve vâroluşsal sancılarını dere kenarında türküler ile harmanlayan bir münzevi..

Yine Göç Eyledi Melet Elleri

70’li yılların ortalarından sonra oluşan göç dalgasıyla birlikte köyden kente göçmek zorunda bırakılan insanlar, yeni yaşamlarına uyum sağlamaya çalışıyorlardı. Kent girdabına kapılmamak için köylülerinin yaşadığı varoşa göçmüşlerdi. Köyde yaşadıkları kerpiç evlerden sonra, içinin sıvası ve badanası yapılmış ancak dışı hala tuğla ile duran gecekonduya geçmek, bıyıkları daha terlememiş fakat aile efradının sorumluluklarını iliklerine kadar hisseden […]