Erzurum anmayla bitmeyecek kadar kahraman yetiştirmiştir bağrında. Şehrin ikliminden dolayı çok verim alınmaz toprağından. Zaman zaman şakalaşmaların konusu olan bu duruma hazır cevap Erzurumlular anında karşı koyar “Erzurum’da adam yetişir” diye. Adam demesine bakmayın Erzurum kadınlarının kahramanlığıyla da meşhurdur. Misafir Yazar

Mihrapta, cemaatin önünde hasta ineğini düşünen imam efendi gibi kıyamda aklımıza gelmedik yoktur. Geçim kaygısı, karantina süreci, hastalık korkusu, yapılacak işler, gelmeyen alacaklar, ödenmesi gereken borçlar, çocukların sınav maratonu ve daha nicesi. EnginVaroşsal ve vâroluşsal sancılarını dere kenarında türküler ile harmanlayan bir münzevi..

Bugün sizlere meselenin derinliklerine detaylarına girmeden sıkmadan boğmadan bir miktar Anadolu mimarisi övdüğümüz sonrasında kıymet bilmezliğimize hayıflandığımız mutlu son ile bitmeyecek bir yazı ile merhaba demek istedim. Bildiğiniz üzere bu güzel ülke aynı anda birden fazla mevsimin yaşadığı dünyanın dört ayrı diyarından dört ayrı iklimin dört ayrı avuçta toplanıp yedi ayrı bölgeye serpiştirilmişçesine çeşitli coğrafik […]

70’li yılların ortalarından sonra oluşan göç dalgasıyla birlikte köyden kente göçmek zorunda bırakılan insanlar, yeni yaşamlarına uyum sağlamaya çalışıyorlardı. Kent girdabına kapılmamak için köylülerinin yaşadığı varoşa göçmüşlerdi. Köyde yaşadıkları kerpiç evlerden sonra, içinin sıvası ve badanası yapılmış ancak dışı hala tuğla ile duran gecekonduya geçmek, bıyıkları daha terlememiş fakat aile efradının sorumluluklarını iliklerine kadar hisseden […]